Ćwiczenia polsko – niemieckie

     W dniu 12 – 14 kwietnia 2019 funkcjonariusze – obserwatorzy st. kpt. Janusz Wrzesiński – Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu, kpt. Marcin Juśkiewicz – Komenda Miejska PSP we Wrocławiu oraz funkcjonariusze – realizujący epizod dekontaminacji wstępnej z Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu pod dowództwem kpt. Andrzeja Mańkowskiego uczestniczyli w ćwiczeniach z zakresu CBRN (przeciwdziałania zagrożeniom masowego rażenia – chemicznym, biologicznym, radiacyjnym, nuklearnym) realizowanych w ramach projektu „Plan współpracy PSP-THW na lata 2018-2019”. Celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości współpracy przy zdarzeniach z  zakresu CBRN ratowników polskich i niemieckich. Ćwiczenia odbyły się w Institut für Brand-und Katastrophenschutz Heyrothsberge w Biederitz pod Magdeburgiem. Ćwiczenia miały dwojaki charakter. W pierwszej części polscy strażacy mogli zapoznać się z wyposażeniem technicznym i dydaktycznym instytutu oraz zasadami kształcenia niemieckich strażaków na różnych poziomach dowodzenia. W drugiej części przeprowadzono ćwiczenie bojowe, w którym zasymulowano uderzenie awionetki w magazyn środków chemicznych ochrony roślin z jednoczesnym uwolnieniem. Efektem zdarzenia był pożar oraz uwolnienie niebezpiecznych substancji chemicznych oraz promieniotwórczych znajdujących się w awionetce . Zadaniem jakie otrzymali polscy strażacy było przeprowadzenie procesu dekontaminacji wstępnej osób poszkodowanych, ratowników biorących bezpośredni udział w likwidowaniu skażenia oraz wykorzystanego w działaniach sprzęt. W ramach ćwiczenia sprawiono namiot dekontaminacyjny z trzema ciągami dekontaminacyjnymi dla kobiet, mężczyzn i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (stół z systemem rolek), układ do podgrzewania wody oraz odprowadzania wody zanieczyszczonej po dekontaminacji.

     Ćwiczenia tradycyjnie zakończyło spotkanie podsumowujące, na którym omówiono realizację założonych zadań oraz wnioski i spostrzeżenia poszczególnych dowódców akcji.

Informacja: kpt. Andrzej Mańkowski, st. kpt. Janusz Wrzesiński

Zdjęcia: kpt. Andrzej Mańkowski