Dzień Flagi RP

     Z okazji przypadającego w dniu 02 maja Święta Flagi RP, w jednostkach organizacyjnych Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu, o godz. 8:00 odbył się uroczysty apel podczas zmiany służby.

     W Komendzie Powiatowej PSP w Zgorzelcu apel rozpoczął się złożeniem przez dowódcę uroczystości meldunku dla Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu. Następnie dokonano uroczystego podniesienia Flagi Państwowej na maszt i odegrano Hymn Państwowy. Po uroczystym podniesieniu flagi, Zastępca Komendanta wygłosił krótkie przemówienie okolicznościowe oraz odczytał list Prezydenta RP, Pana Andrzeja Dudy. Ostatnim elementem uroczystego apelu było odczytanie rozkazu dziennego i złożenie meldunku o zakończeniu uroczystości.

     W uroczystym apelu udział wzięli funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu, dh Waldemar Błauciak.

     Podobny przebieg miała uroczysta zmiana służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Bogatyni.

 
Informacja i zdjęcia: mł. kpt. Grzegorz Fleszar