POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA 2019 oraz XX–LECIE KOMENDY POWIATOWEJ PSP W ZGORZELCU

      W dniu 4 maja 2019 roku w Zgorzelcu odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka oraz XX–LECIA Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu.

      Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się o godz. 11.00 uroczystą Mszą świętą, którą w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin odprawił w Kościele św. Jadwigi, Kapelan Powiatowy Strażaków ksiądz Maciej Wesołowski oraz Dziekan ks.Jan Kułyna.  Po Mszy św. strażacy oraz zaproszeni goście w asyście Orkiestry Dętej KWB Turów, pocztów sztandarowych oraz Kompanii Honorowej PSP, Kompani Honorowej OSP, uroczyście przemaszerowali ulicami Zgorzelca na Halę PGE Turów Arena. Obchody Dnia Strażaka na zaproszenie st. kpt. Artura Czułajewskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu oraz druha Jana Kolbucha – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP uświetnili swoją obecnością: st. bryg. mgr inż. Marek Kamiński – Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,  Artur Bieliński – Starosta Zgorzelecki, dh Waldemar Wojtaś –  członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie, przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, strażacy zawodowi, ochotnicy i emeryci pożarnictwa.

      Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego, st. bryg. Marka Kamińskiego przez dowódcę uroczystości mł. kpt. Grzegorza Fleszara – z-cę Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu. Następnie przy dźwiękach hymnu państwowego dokonano podniesienia flagi na maszt.

     Uroczystą akademię rozpoczął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, st.kpt. Artur Czułajewski. W akademii uczestniczyły: poczet sztandarowy wystawiony przez KP PSP w Zgorzelcu, Kompania honorowa wystawiona przez Komendę Powiatową PSP w Zgorzelcu oraz kompania honorowa jednostek OSP. Dowódcą Kompani Honorowej OSP był dh Waldemar Błauciak, poczet sztandarowy Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Węglińcu towarzyszący kompanii, wystawili druhowie z OSP Jagodzin. Kompanię towarzysząca OSP tworzyli druhowie z jednostek OSP powiatu zgorzeleckiego: OSP Studniska, OSP Bierna, OSP Sulików, OSP Miedziana, OSP Gronów, OSP Trójca, OSP Radomierzyce, OSP Pieńsk, OSP Dłużyna Dolna, OSP Zawidów, OSP Sieniawka, OSP Porajów, OSP Czerwona Woda i OSP Stary Węgliniec.

     Uroczystość uświetnił występ Dętej orkiestry KWB TURÓW, pod batutą kapelmistrza Mariusza Sawickiego.

     Następnie wręczono odznaczenia i medale, akty nadania wyższych stopni służbowych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu oraz druhów OSP. Sześciu najstarszych druhów OSP z gmin powiatu zgorzeleckiego uhonorowanych zostało „Odznaką Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”.

      Na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu, st. kpt. Artura Czułajewskiego, Starosta Zgorzelecki, Pan Artur Bieliński przyznał nagrodę uznaniową asp. Andrzejowi Fink, za wzorową postawę w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.

     Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, Pan Wojciech Błasiak, Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec, Pan Mariusz Wieczorek oraz Wójt Gminy Sulików, Pan Robert Starzyński wyróżnili funkcjonariuszy KP PSP Zgorzelec, którzy zajmują się konserwacją sprzętu Ochrony Układu Oddechowego jednostek OSP powiatu zgorzeleckiego.

     Kapelan Powiatowy zgorzeleckich strażaków ks. Maciej Wesołowski oraz Dolnośląski Kapelana Prawosławnego Strażaków, ks. Marek Bonifatiuk poświęcili   nowy pojazd pożarniczy przekazany do Komendy PSP w Zgorzelcu – lekki samochód ratowniczo-rozpoznawczy z systemem gaśniczym Cobra Samochód zakupiony w  2019r., ze środków Wojewody Dolnośląskiego. Symbolicznego przekazania kluczyków do pojazdu dokonał Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu, st. bryg. Marek Kamiński na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu.

     W dalszej części akademii Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu, st. kpt. Artur Czułajewski przedstawił historię KP PSP w Zgorzelcu na przestrzeni 20 lat, wspominając wszystkich Komendantów Powiatowych PSP w Zgorzelcu oraz ich zastępców.  

     Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu podziękował Staroście, Wójtom i Burmistrzom powiatu zgorzeleckiego, przedstawicielom Lasów Państwowych, służb mundurowych oraz innych instytucji i organizacji wspierających straż pożarną.

     Za szczególne wsparcie uroczystości XX–Lecia Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu podziękował:

         – Wiesławowi Polanickiemu – Firma „Frodo” z Pieńska

         – Garry Rollans – Studniska Horse Centrum

         – Paweł Kosiorowski- Pałac Łagów

         – Antonina Kopała – Wdowiak- Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe „Oleńka”

         – Wiktor Wawrzeń –  Płomień PPUH Anita Wawrzeń, Zgorzelec        

         – Andrzej Mazurkiewicz- firma ASTRA ze St. Węglińca.

     Na zakończenie obchodów Powiatowego Dnia Strażaka 2019 oraz XX–lecia Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu miała miejsce uroczysta defilada w której uczestniczyły:

– Kompania Honorowa PSP,

– Kompania Honorowa OSP;

– Poczty sztandarowe towarzyszące z jednostek:

– proporzec MDP Ruszów

– OSP Ruszów,

– OSP Czerwona Woda,

– OSP Pieńsk,

– OSP Dłużyna Dolna,

– OSP Studniska,

– OSP Bielawa Górna,

– OSP Żarki Średnie,

– OSP Sulików,

– OSP Zawidów,

– OSP Trójca,

– OSP Radomierzyce,

– OSP Gronów,

– OSP Działoszyn,

– OSP Sieniawka,

     W uroczystości uczestniczyły także pojazdy pożarnicze:

 • GCBA JRG Zgorzelec
 • GBAPr JRG Zgorzelec,
 • GBA 2/17 JRG Zgorzelec,
 • SHD 25 JRG Zgorzelec
 • SH 18 OSP Bielawa Górna,
 • GCBM JRG Zgorzelec,
 • SCKn JRG Zgorzelec + przyczepa-nośnik z kontenerami,
 • SCKw JRG Zgorzelec
 • SLKw JRG Zgorzelec,
 • SLKw + system woda – lód JRG Bogatynia,
 • SLRr + łódź JRG Zgorzelec,
 • SLRr ISUZU JRG Zgorzelec,
 • MAN OSP Czerwona Woda,
 • MAN OSP Ruszów,
 • MAN OSP Studniska Dolne,
 • MAN OSP Trójca,
 • MAN OSP Radomierzyce,
 • MAN OSP Pieńsk,
 • Volvo OSP Porajów,
 • Star 244 Zawidów,
 • Star 244 Sulików,
 • Star 244 Działoszyn,
 • Star 266 Stary Węgliniec,
 • Star 266 Studniska Dolne,
 • Star 266 Jagodzin,
 • Star 266 Bierna,
 • Star 266 Stary Zawidów,
 • Magirus OSP Bielawa Dolna,
 • IFA OSP Żarki Średnie,
 • Iveco OSP Sieniawka,
 • Ford OSP Trójca + pompa wys. wydajności,
 • Ford OSP Studniska Dolne,
 • Ford OSP Radomierzyce,
 • Ford Miedziana,
 • Ford OSP Zawidów,
 • Ford OSP Czerwona Woda,
 • Tarpan OSP Bierna,
 • Żuk OSP Miedziana,
 • Żuk OSP Mikułowa,
 • Toyota OSP Ruszów,
 • Honda OSP Pieńsk,
 • Land Rover OSP Sieniawka,
 • Mitsubishi Pajero OSP Bogatynia,
 • Polonez OSP Jagodzin,
 • VW Passat OSP Studniska Dolne.

     Defiladę zamykał przejazd strażackiej bryczki konnej z OSP Zawidów, ciągniętej przez zaprzęg Pana Garrego Rollansa ze Studniska Horse Centrum. Na bryczce znajdowało się 4 strażaków ubranych w starodawne umundurowanie strażackie.


Informacja: mł. bryg. Hubert Jarosz
Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu