Ćwiczenia obronne

W dniach 28-29 maja 2019r. na terenie powiatu zgorzeleckiego odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „ZGORZELEC – 2019”. Tematem ćwiczeń było doskonalenie współdziałania organów samorządu terytorialnego powiatu i gmin, służb, inspekcji i straży przy realizacji zadań obronnych  w czasie pokoju, w sytuacjach kryzysowych oraz w stanie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Ćwiczenia przebiegały w 2 etapach:

  • I etap obejmował uruchomienie Stałego Dyżuru na terenie gmin powiatu zgorzeleckiego, a także wprowadzenie pierwszego stopnia alarmowego ALFA-CRP. Miejscem ćwiczeń były siedziby urzędów i gmin oraz teren podległy im terytorialnie.
  • W II etapie dokonany został przegląd miejsc, w których mogłyby stacjonować wojska Sił Sojuszniczych, przeprowadzono praktyczne działania służb, inspekcji i straży na terenie MDK w Zgorzelcu oraz ewakuację osób z zagrożonego obszaru.

Ćwiczenia obejmowały 7 epizodów, w tym w dwóch przewidziany był udział sił jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu zgorzeleckiego. Zadaniem JRG Zgorzelec oraz OSP KSRG z Radomierzyc było ugaszenie pożaru pomieszczenia, w którym znajdowali się zakładnicy oraz ewakuacja osób przebywających w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu.

Scenariusz zakładał wtargnięcie uzbrojonych napastników do MDK w Zgorzelcu, którzy wzięli obsługę oraz grupę młodzieży za zakładników. Specjalistyczna grupa policyjna dokonała zatrzymania napastników. Następnie do stanowiska kierowania KP PSP w Zgorzelcu dotarła informacja o pożarze w budynku MDK w Zgorzelcu. Na miejsce udali się strażacy JRG Zgorzelec oraz OSP KSRG Radomierzyce, gdzie przeprowadzili rozpoznanie w budynku i ewakuację dwóch osób, które w wyniku zdarzenia zostały poszkodowane. Strażacy podjęli także działania gaśnicze w celu likwidacji pożaru. Po ewakuacji ratownicy medyczni udzielili poszkodowanym pierwszej pomocy, a także zapewnili dalszą hospitalizację.

Głównymi uczestnikami ćwiczeń byli: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, Urzędy Miast i Gmin powiatu zgorzeleckiego, Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, Dyrekcja i pracownicy MDK w Zgorzelcu, WS  SP ZOZ w Zgorzelcu, jednostki organizacyjne powiatu oraz WKU w Bolesławcu.

 

opracował : Jakub Ostrowski