Nowe wyposażenie zgorzeleckich strażaków

W dniu 14.08.2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ochrony indywidualnej, który zakupiony został ze środków przekazanych przez Burmistrza Miasta Zgorzelec – Pana Rafała Gronicza. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Artur Czułajewski podziękował Panu Burmistrzowi za przekazanie środków, dzięki którym zakupiono: 7 par rękawic strażackich, 1 komplet ubrania specjalnego, 15 par butów specjalnych i 6 latarek. Udzielenie przedmiotowego wsparcia finansowego umożliwiło wymianę uszkodzonych i zużytych elementów umundurowania użytkowanych niejednokrotnie przez strażaków od wielu lat oraz wpłynie na poprawę warunków służby strażaków biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i zwiększy ich bezpieczeństwo.

 

Opracowanie:
mł. asp. Wojciech Piechowicz