„Mobilny Ognik KP PSP Zgorzelec”

              Funkcjonująca przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu sala edukacyjna ,,Ognik’’ doczekała się wersji mobilnej. Wersja mobilna „Ognika” została sfinansowana ze środków Fundacji ORLEN w ramach Programu grantowego ,,Bezpieczne Orlęta’’, którego celem jest edukacja w zakresie bezpieczeństwa, skierowana do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym.

          W założeniu mobilny Ognik (utworzony na bazie posiadanych przez KP PSP namiotów pneumatycznych), posłuży do prezentacji przez funkcjonariuszy KP PSP w Zgorzelcu zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wskazanie zagrożeń mogących wystąpić w prywatnych mieszkaniach i domach. Prezentacje przybiorą formę pokazów udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, pokazu spalonego pomieszczenia.

           Zrealizowany program dotyczył doposażenia Ognika w projektor, ekran, samochodzik strażacki, dymiarkę teatralną i ciepłe drzwi.

         Wersja mobilna ,,Ognika’’ z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa ( z uwagi na pandemię COVID-19) została zaprezentowana podczas wizyty w przedszkolu nr 12 w Zgorzelcu.  Młodzi uczestnicy naocznie mogli zapoznać się z metodą sprawdzania ciepłych drzwi (weryfikacja zagrożeń), ćwiczyli sposoby poruszania się podczas zadymienia występującego w pomieszczeniu, wyświetlono filmy instruktażowe z cyklu „Strażak Florek”. Jednak największym zainteresowaniem cieszył się samochodzik strażacki.

                Przypomnijmy, że z 10 grantów Fundacji ORLEN ,,Bezpieczne Orlęta’’ w skali kraju, 2 programy  Dolnośląskich Komend Powiatowych uzyskały pozytywną opinię tj. KP PSP Zgorzelec i KP PSP Kłodzko.

opracował: mł.bryg.Hubert Jarosz

zdjęcia: mł.asp.Wojciech Piechowicz