Ćwiczenia Powiatowe „Wysypisko 2018”

     W dniu 29.10.2018r. na terenie powiatu zgorzeleckiego odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „Wysypisko 2018”. Ćwiczenia ukierunkowane były na sprawdzenie Powiatowego Planu Ratowniczego powiatu zgorzeleckiego, doskonalenie form współdziałania sił ksrg w trakcie działań o charakterze ratowniczo-gaśniczym i chemicznym podczas pożaru składowiska odpadów oraz doskonalenie umiejętności podawania wody na duże odległości.

     Sprawdzeniu podlegała również współpraca w zakresie koordynacji działań pomiędzy SK KP PSP Zgorzelec a SK KW PSP Wrocław, KDR, PRM, obsługą składowiska odpadów, Policją, GCZK, PCZK, innymi służbami.

     Tłem operacyjnym ćwiczeń był pożar składowiska odpadów w Jędrzychowicach, gm. Zgorzelec. Scenariusz zakładał, że w wyniku nielegalnego rozładunku odpadów, w tym nieoznakowanych beczek i pojemników z materiałami niebezpiecznymi, dochodzi do rozszczelnienia jednej z beczek i gwałtownego zapłonu. Kierowca ulega silnemu poparzeniu oraz zatruciu wziewnemu, próbując uciekać w odległości ok. 70m od miejsca zdarzenia traci przytomność. Silny watr, temperatura oraz szybkość spalania spowodowana substancjami chemicznymi powoduje, że w momencie przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej, ogniem objęte jest ok 300m2 składowiska. Pracownik ochrony udając się w kierunku pożaru, znajduje nieprzytomnego kierowcę i powiadamia służby. Ponieważ znajduje się w chmurze toksycznego gazu sam traci przytomność.

     W ćwiczeniach, oprócz zastępów z JRG Zgorzelec i JRG Bogatynia, udział wzięli: specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno – ekologicznego z KM PSP w Legnicy, samochód wężowy z KP PSP w Miliczu z pompą wysokiej wydajności, zastęp SLKw z dwoma zbiornikami o poj. 5000l. z KP PSP w Bolesławcu. W ramach współdziałania z terenu powiatu zgorzeleckiego zadysponowano: OSP KSRG z Pieńska, Ruszowa, Studnisk Dolnych, Trójcy, Radomierzyc, Czerwonej Wody oraz OSP spoza KSRG: Dłużyna Dolna i Stary Węgliniec.

     Zadania prowadzone przez służby współdziałające:

     – Policja: zabezpieczenie terenu akcji, zorganizowanie ruchu na drodze wojewódzkiej nr 351, kierowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej i innych służb na miejsce działań;
     – PCZK (aplikacyjnie): powiadamianie i ostrzeganie mieszkańców najbliższych miejscowości, alarmowanie i dysponowanie służb technicznych na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych i współpraca w tym zakresie z stanowiskiem kierowania PSP, poinformowanie strony niemieckiej o zaistniałym zdarzeniu.

     Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu składa podziękowania za pomoc w organizacji ćwiczeń oraz udostępnienie terenu na potrzeby ćwiczeń.

Informacja: mł. bryg. Hubert Jarosz