Ćwiczenia na lodzie

W dniu 31.01.2018 r. strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Zgorzelcu uczestniczyli w praktycznych ćwiczeniach doskonalących z zakresu ewakuacji osób poszkodowanych z obszarów zalodzonych.

Strażacy z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych ze Zgorzelca oraz Bogatyni ćwiczyli na zbiorniku wodnym „Zalew Czerwona Woda” przy ul. Widok w miejscowości Zgorzelec. Strażacy przećwiczyli techniki ratowania i ewakuowania osób tonących w wyniku załamania się tafli lodu na zbiorniku wodnym,  zasady bezpieczeństwa pracy na zamarzniętych akwenach.

Zasadniczym i głównym celem ćwiczeń były jednak działania prewencyjno-edukacyjne skierowane do dzieci. Pokaz obserwowały dzieci przebywające na półkolonii szkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Zgorzelcu. W trakcie spotkania w którym uczestniczyło 20 osób, omówiono zasady bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku, w obrębie akwenów wodnych oraz alarmowania służb ratowniczych w przypadku zagrożenia. 

W ćwiczeniach wykorzystano sprzętu ratowniczy będący na wyposażeniu JRG:

     –  sanie lodowe.

     –  systemu  woda-lód.

Zasady bezpieczeństwa na lodzie

Informacja i zdjęcia: mł. bryg. Hubert Jarosz