Zatrucia tlenkiem węgla – czad zbiera żniwo

     Pomimo prowadzonej przez Komendę Powiatową PSP w Zgorzelcu  kampanii edukacyjno – informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” – na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla, a także apeli o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa pożarowego, niemal każdego dnia w mediach pojawiają się informacje o kolejnych ofiarach pożarów i tlenku węgla. W ostatnim czasie do skumulowania tragicznych w skutkach zdarzeń doszło w Zgorzelcu.

     W dniu 04-02-2019 r. w mieszkaniu budynku wielorodzinnego przy  ul. Juliana Tuwima w Zgorzelcu strażacy, na prośbę właściciela mieszkania dokonali pomiaru zawartości CO w mieszkaniu. Właściciel mieszkania poinformował strażaków, że około godziny 12-tej z łazienki mieszkania zabrano nieprzytomną kobietę (córka właściciela) do szpitala. Właściciel mieszkania otrzymał informację z SOR w Zgorzelcu, że córka podtruła się tlenkiem węgla. Zaniepokojony wezwał Straż Pożarną w celu sprawdzenia zawartości tlenku węgla w mieszkaniu.

     W dniu 09-02-2019 r. w mieszkaniu budynku wielorodzinnego przy ul. Cypriana Kamila Norwida w Zgorzelcu lokatorka mieszkania poinformowała, że włączył się jej czujnik tlenku węgla, który pokazał 110 ppm. Natychmiast zaczęła wietrzyć mieszkanie. W związku ze zgłoszeniem zdarzenia strażacy podjęli działania ratownicze. Dokonano pomiarów tlenku węgla urządzeniem wielogazowym, w trakcie prowadzonych działań odkręcono kurek z ciepłą wodą,  po chwili przepływu ciepłej wody piecyk gazowy zgasł a urządzenia pomiarowe wykazały obecność tlenku węgla z wynikiem pomiaru 87 ppm. Przybyłe na miejsce pogotowie gazowe zaleciło sprawdzenie piecyka gazowego oraz przewodów wentylacyjnych i kominowych. Pogotowie gazowe zakręciło dopływ gazu do piecyka gazowego.

    W dniu 10-02-2019 r. w mieszkaniu budynku wielorodzinnego przy  ul. Stanisława Konarskiego w Zgorzelcu podtrutych tlenkiem węgla zostały 3 osoby w tym dziecko. Po przeprowadzonym przez strażaków rozpoznaniu ustalono, że w mieszkaniu zasłabła  27 letnia kobieta oraz 4 letnie dziecko,  które przebywało wraz z mamą w łazience. Kierujący działaniami ratowniczymi zarządził opuszczenie mieszkania przez osoby przebywające w mieszkaniu. Strażacy w trakcie działań ratowniczych dokonali pomiarów na zawartość tlenku węgla w mieszkaniu, maksymalnie wartość CO w mieszkaniu wyniosła 97ppm. Ratownicy medyczni zabrali całą trójkę do szpitala. KDR na miejsce zdarzenia zadysponował pogotowie gazowe. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pracownicy pogotowia gazowego przeprowadzili pomiary i stwierdzili nieszczelność instalacji gazowej. Odłączyli zasilanie gazowe przy liczniku z zaleceniem poprawy instalacji i zgłoszeniu do zakładu gazowniczego w celu odbioru przyłącza.

Powyższe przykłady wskazują, że pomimo akcji prewencyjnych, wciąż dochodzi do pożarów i do zatruć, w tym ze skutkiem śmiertelnym. Strażacy spieszą z ratunkiem, gaszą pożary, udzielają pomocy poszkodowanym i …nie zawsze udaje im się uratować życie i dobytek. Dlatego niezależnie od prowadzonych akcji ratunkowych, intensyfikują działania o charakterze prewencyjnym, wyczulają i ostrzegają. Dla sprawy podniesienia poziomu bezpieczeństwa ważne jest również instalowanie niedrogiego , a jakże skutecznego urządzenia jakim jest czujka dymu i tlenku węgla. To także wyczulenie na dramatyczne skutki funkcjonowania niesprawnych urządzeń grzewczych jak np. instalowanych w łazienkach popularnych gazowych przepływowych podgrzewaczy wody. Przyczyną tragedii jest zatykanie otworów wentylacyjnych, brak sezonowej kontroli kominów itp.

Strażacy KP PSP Zgorzelec przypominają:

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Informacja: mł. bryg. Hubert Jarosz